Welkom

'Autism Research Amsterdam' (ARA) is een expertise centrum waar fundamenteel en toegepast onderzoek wordt gedaan naar autisme. De doelstelling van het centrum is om de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de klinische praktijk mogelijk te maken, en om diagnostiek en behandeling van kinderen met autisme wetenschappelijk te onderbouwen. ARA wordt aangestuurd vanuit de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een unieke database met cijfers over autisme. Het NAR is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Het doel van dit register is om de levensloop van mensen met autisme voor langere tijd te volgen via online vragenlijsten. Door op grote schaal cijfermateriaal te verzamelen over de leefsituatie van mensen met autisme in Nederland, brengen we de verschillen en overeenkomsten tussen mensen met autisme en hun levensloop in kaart. De data uit het NAR zijn waardevol voor onderzoek naar wat kan helpen om de ontwikkeling van mensen met autisme te stimuleren en hun levenskwaliteit te verbeteren.

Op de website van het NAR vindt u informatie over deelname en kunt u ge├»nformeerd blijven over het onderzoek.